Jätehuolto ja kierrätys

Riihimäen Jätehuolto Oy:ltä palvelut jätehuoltoon sekä kierrätysmateriaalien syntypaikkalajitteluun. Meiltä saat myös jätteiden keräysvälineet sekä jäteastioiden pesut.

Asuinkiinteistöille

Kierrättäminen sekä syntypaikkalajittelu on mahdollista kaikille talouksille kiinteistön koosta riippumatta. Tuotamme joustavan kierrätyspalvelun sovitettuna talon asukasmäärään sekä haluttuihin kierrätysjakeisiin.

Erilliskerättäville jakeille on alueellisissa jätehuoltomääräyksissä annettu minivaatimukset perustuen kiinteitön asuinhunestojen määrään. Mitoitamme kiinteistön tarpeisiin oikeanlaiset keräysvälineet ja näille soveltuvan tyhjennysvälin jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

Yrityksille

Jätteen ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi asetetaan yhä tiukempia tavoitteita. Tämä nostaa jätehuoltokustannuksia. Mitä kalliimmaksi jätteiden käsittely tulee, sitä kannattavampaa yrityksen on panostaa jätemäärien vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen.

Suunnitelemme asiakkaan toimintaa varten räätälöidyn jätehuoltoratkaisun perustuen toiminnassa syntyviin jätevirtoihin sekä käyttäjätarpeisiin. Kartoitamme jätehuollon nykytilan sekä käyttäjän tavoitteet ja tämän perusteella tuotamme kustannustehokkaan ja ympäristömyönteisen ratkaisun jätehuollon hoitamiseen.

Jätehuoltopalavelumme toimialue on: Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna Janakkala, Loppi, Nurmijärvi ja Riihimäki