Sanasto

Biojäte

Biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, jonka voi kompostoida. Biojätettä ovat muiden muassa ruoka- ja puutarhajäte. Puutarhajätettä ovat esimerkiksi puiden ja pensaiden lehdet, risut, oksat ja naatit.

Kierrätettävät materiaalit

Sellaisenaan, materiaalina hyödynnettävää jätettä, jolle on osoitettu vastaanottopaikka. Kierrätettäviä materiaaleja ovat muiden muassa keräyspaperi ja pahvi, muovi, keräyslasi ja metalli, biojäte ja tekstiilijäte.

Keräyslasi

Käytöstä poistettuja ja muuta uusiokäyttöön kelpaavaa lasia. Katso myös pakkauslasi.

Keräysmetalli

Käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta järjestetyn jätteenkuljetuksen keräysvälineisiin mahtuvaa metallia.

Keräyspahvi

Puhdasta ja kuivaa, uusiokäyttöön soveltuvaa, keräyskelpoista kartonkia ja pahvia.

Keräyspaperi

Puhdasta ja kuivaa, uusiokäyttöön soveltuvaa, keräyskelpoista jätepaperia.

Kuivajäte

Yhdyskuntajätettä, josta biojäte, muut hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet on lajiteltu erilleen.

Vaarallinen jäte

Terveydelle ja ympäristölle vaarallista tai haitallista jätettä. Vaarallisia jätteitä ovat muiden muassa maali- ja liuotinainejätteet, myrkyt, hapot, torjunta-aineet, raskasmetalli-paristot, akut, loisteputket sekä öljy- ja lääkejätteet.

Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikka

Vaarallisten jätteiden ammattimainen keräys- tai käsittely-yritys, jolla on ympäristöviranomaisten myöntämä lupa ottaa vastaan vaarallista jätteitä.

Puujäte

Puuta kuten rakennus- ja tuotantotoiminnan puujätettä, epäkelpoja kuormalavoja, risuja ja pienpuuta kuten joulukuusia.

Rakennus- ja purkujäte

Rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa syntyvää, käytöstä poistettua tuotantojätettä sekä käyttämättä jääneitä aineksia.

Toimistokeräyspaperi

Valkoista kopio- ja konekirjoituspaperia, ATK-paperia ja -tulosteita.

Yhdyskuntajäte

Asumisessa syntyvää tai siihen verrattavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyvää jätettä. Yhdyskuntajätteisiin ei kuitenkaan lueta vaarallisia jätteitä, kuivakäymäläjätteitä tai lietteitä.

Öljyinen jäte

Jäteöljy, vesi-öljyseokset, öljynsekainen jäte (öljyä yli 1 %), öljysäiliöiden puhdistuksessa syntyvä sakka, öljynerotuskaivojen liete ja muu vastaava öljyinen maa.

Tulosta